Vilma Šileikienė

Projektas "kaimynai"

 

Gyvenant didmiestyje, keimynus pažįstame tik “iš matymo” ir sklindančių pro sienas įpročių.

Nedideliame kaime, žodį kaimynai lydi tam tikros istorijos ir prisiminimų srautas. Žmonės išsaugo atminty pavardes ir vardus tų, kurių sodybą, ar žemę, kurioje paskui pasistatė savo gryčią, yra nupirkę.

Buvo smalsu – ar Šetenių kaimo gyventojai jaučia Česlavo Milošo kaiminystę, pastaruosius keletą metų virtusią triukšmingesniais pašaliečių susibūrimais. Videojuostoje užfiksuoti kaimo žmonių portretai, jų pasakojamos istorijos apie Česlavą Milošą. O mieli Šeteniečių veidai žvelgia iš fotografijų. Visus juos asmeniškai kviečiau į parodos atidarymą, tačiau kaimo žmogui sunku atitrūkti nuo ūkiškų rūpesčių. Tad prisiminimui padovanojau fotografijas.

 

 

Dalia Kišonienė / Neringutė Kišonaitė / Meškis

 

 

Dalia, Birutė, Jonas, Rimas ir Paulius Kairiai

 

Gabrielė ir Klaudijas Kožukauskaitės / Roma Kožukauskienė / viešnia Teresė Paulauskienė / Micius

Stanislovas Kačagavičius

Marytė Radzevičienė / Antanas Radzevičius / Genė Genienė

Į pradžią